Naszym celem jest przyspieszenie procesu składania reklamacji. Chcemy, abyście mieli pewność, że zgłoszenie i wszystkie Wasze uwagi zostaną odnotowane. Tym samym maksymalnie oszczędzimy Wasz czas, który przeznaczycie na reklamację off line. Dlatego prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza klikając w przycisk "złóż reklamacje".

Podaj nam swoje dane i dane instalatora
Załącz dowód zakupu
Dodaj zdjęcie i opisz problem

Podaj nam swoje dane i dane instalatora

Załącz dowód zakupu

Dodaj zdjęcie i opisz problem

1/4 Twoje Dane

Dane osobowe

Numer telefonu komórkowego potrzebujemy tylko do rozwiązania reklamacji. Nie zostanie on nigdzie wykorzystany.
Twój adres e-mail potrzebujemy tylko do rozwiązania reklamacji. Nie zostanie on nigdzie wykorzystany.
*pola obowiązkowe

Miejsce instalacji kominka

Dane klienta

Numer telefonu komórkowego potrzebujemy tylko do rozwiązania reklamacji. Nie zostanie on nigdzie wykorzystany.

2/4 Dodaj zakup

Dodaj dowód zakupu

może to być skan, zdjęcie, bądź oryginał faktury, paragonu, rachunku

Dodaj kartę gwarancyjną

może to być skan, zdjęcie karty gwarancyjnej

Numer serii/partii produktu znajduję się w karcie gwarancyjnej oraz na tabliczce znamionowej (umieszczonej na produkcie).
Jak znaleźć numer partii/seryjny? Jak znaleźć numer partii/serii

3/4 Dane instalatora

Dodaj potwierdzenie instalacji

może to być skan, zdjęcie potwierdzenia instalacji

Dane instalatora

Data instalacji

4/4 Przyczyna reklamacji

Rodzaj wady

Dołącz zdjęcia pokazujące uszkodzenia. Opisanie zdjęć ułatwi nam prace i przyspieszy proces reklamacji.

Preferowana forma rozwiązania reklamacji

Dziękujemy za złożenie reklamacji. Jeżeli uznamy, że do jej rozpatrzenia zabraknie nam
jakichś danych skontaktujemy się z Tobą.